Njoftimi i parë / First call

                                       KShBM/ACBE 2018               

                 Konferenca Shqiptare e Biologjisë & Mjedisit 

                      Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore, Universiteti i Prishtinës, Kosovë 
                                                   Konferenca mbahet në 28-29 Shtator, 2018
                                             Eskursion në Malet e Sharrit në 30 Shtator, 2018  

             Albanian Conference on Biology  & Environment 

                          Faculty of Mathematics - Natural Sciences, University of Pristine, Kosovo
                                                 Conference will be held in 28-29 September, 2018 
                                              Excursion in Sharri Mountains in 30 September, 2018 

                                                  Gjuha / Language
                                 Shqip & Anglisht / Albanian & English