Recent site activity

Aug 3, 2018, 9:10 AM Erion Mile edited Komiteti organizator & kontakte / Organizing committee & contacts
Aug 3, 2018, 9:01 AM Erion Mile edited Organizimi i Konferencës / Conference organization
Aug 3, 2018, 9:01 AM Erion Mile edited Organizimi i Konferencës / Conference organization
Aug 3, 2018, 9:00 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Aug 3, 2018, 9:00 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:16 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:14 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:13 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:12 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:12 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:10 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:08 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:06 AM Erion Mile edited Organizimi i Konferencës / Conference organization
Jul 30, 2018, 2:20 PM Erion Mile edited Qëllimi / Aim
Jul 30, 2018, 2:19 PM Erion Mile edited Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT
Jul 30, 2018, 2:19 PM Erion Mile edited Këshilla teknike për paraqitjen / Technical advices for presentations
Jul 30, 2018, 2:17 PM Erion Mile edited Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT
Jul 30, 2018, 2:16 PM Erion Mile edited Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT
Jul 30, 2018, 2:16 PM Erion Mile edited Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT
Jul 30, 2018, 2:15 PM Erion Mile created Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT
Jul 30, 2018, 2:13 PM Erion Mile edited Këshilla teknike për paraqitjen / Technical advices for presentations
Jul 30, 2018, 2:12 PM Erion Mile edited Këshilla teknike për paraqitjen / Technical advices for presentations
Jul 30, 2018, 2:11 PM Erion Mile created Këshilla teknike për paraqitjen / Technical advices for presentations
Jul 30, 2018, 2:07 PM Erion Mile edited Organizimi i Konferencës / Conference organization
Jul 30, 2018, 2:03 PM Erion Mile edited Organizimi i Konferencës / Conference organization

older | newer