Recent site activity

Jul 31, 2018, 1:12 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:10 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:08 AM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 31, 2018, 1:06 AM Erion Mile edited Organizimi i Konferencës / Conference organization
Jul 30, 2018, 2:20 PM Erion Mile edited Qëllimi / Aim
Jul 30, 2018, 2:19 PM Erion Mile edited Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT
Jul 30, 2018, 2:19 PM Erion Mile edited Këshilla teknike për paraqitjen / Technical advices for presentations
Jul 30, 2018, 2:17 PM Erion Mile edited Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT
Jul 30, 2018, 2:16 PM Erion Mile edited Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT
Jul 30, 2018, 2:16 PM Erion Mile edited Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT
Jul 30, 2018, 2:15 PM Erion Mile created Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT
Jul 30, 2018, 2:13 PM Erion Mile edited Këshilla teknike për paraqitjen / Technical advices for presentations
Jul 30, 2018, 2:12 PM Erion Mile edited Këshilla teknike për paraqitjen / Technical advices for presentations
Jul 30, 2018, 2:11 PM Erion Mile created Këshilla teknike për paraqitjen / Technical advices for presentations
Jul 30, 2018, 2:07 PM Erion Mile edited Organizimi i Konferencës / Conference organization
Jul 30, 2018, 2:03 PM Erion Mile edited Organizimi i Konferencës / Conference organization
Jul 30, 2018, 1:52 PM Erion Mile edited Organizimi i Konferencës / Conference organization
Jul 30, 2018, 1:52 PM Erion Mile edited Data të rëndësishme / Important dates
Jul 30, 2018, 1:50 PM Erion Mile edited Qëllimi / Aim
Jul 30, 2018, 1:49 PM Erion Mile edited Njoftimi i tretë - Programi i Konferencës / Third call - Program of the Conference
Jul 2, 2018, 11:39 PM Erion Mile edited Data të rëndësishme / Important dates
Apr 30, 2018, 5:56 AM Erion Mile edited Qëllimi / Aim
Apr 30, 2018, 3:07 AM Endri Zjarri edited Data të rëndësishme / Important dates
Apr 30, 2018, 3:03 AM Endri Zjarri edited Njoftimi i parë 2 / First call 2
Jan 22, 2018, 11:51 PM Erion Mile edited Pjesëmarrja & Regjistrimi / Participation & Registration