Këshilla teknike / Technical advices

Informacionin e plotë për paraqitjen në konferencë mund ta gjeni : KETU

***

The full package about the conference you can find it : HERE